Skip to content

Nr 9/2016


Spis treści

Słowo wstępne

TEORIA BEZPIECZEŃSTWA

Wojciech KOSTECKI
Transformacja europejskiego kompleksu bezpieczeństwa

Robert KUPIECKI
The Poland-United States Security Relations in the light of Asymmetry Theory

BEZPIECZEŃSTWO W WYMIARZE GLOBALNYM, REGIONALNYM I WEWNĘTRZNYM

Radosław FIEDLER
Searching for a Nuclear Settlement. European Union Nuclear SettlementWith Iran

Abdellateef AL-WESHAH
American Foreign Policy Towards Egypt under Hosni Mubarak’s Regime.

Rafał KOPEĆ
Taktyczna broń nuklearna w Europie.

Maciej SKUCZYŃSKI
Interesy narodowe Federacji Rosyjskiej w Syrii na tle rosyjskiej interwencji w 2015 roku

Jarosław KARDAŚ
South Caucasus in the Foregin Policy of the Russian Federation.
Do Doctrinal Assumptions Translate into Reality?

Karina Paulina MARCZUK
Ustawy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (Internal Security Acts) w Indiach, Portugalii i Francji.

Jacek WIĘCŁAWSKI
Poland in the European Union – Reaching Beyond the Liberal Perspective of Analysis.

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM

Sebastian WOJCIECHOWSKI
Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła.

Ronnie AZOULAY
ISIS: Past, Present, and Future

Marcin STYSZYŃSKI
ISIS Communication Strategy

Grzegorz KLEIN
Propaganda Daesh.

Magdalena EL GHAMARI
Interpretacja czynników operacyjnych w regulaminach i doktrynach wybranych państw w kontekście walki z tak zwanym Państwem Islamskim

Artur STASZCZYK
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Remigiusz ROSICKI
Energy Cultures in the European Union.

Anna SAKSON-BOULET
Water Deficit as a Security Threat

Wojciech NOWIAK
Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – problem starzenia się społeczeństw.

Farhan ZAHID, Adeem KHAN
Terrorism – the Dark Side of Demographic Dividend. A Case Study of Pakistan

Anna POTYRAŁA
Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016

Jędrzej SKRZYPCZAK
Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie – kryzys migracyjny 2015-2016

Katarzyna CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ
The European Union’s Cultural Policy: The New Tasks?

Maria GOŁDA-SOBCZAK
Security in the Area of Culture as Viewed by the European Union

MATERIAŁY

James M. DORSEY
Saudi Arabia and Iran: the Battle for Hegemony That the Kingdom Cannot Win

Radosław GRODZKI
Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej

PRZEGLĄD PUBLIKACJI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I STUDIÓW STRATEGICZNYCH.

Rafał WIŚNIEWISKI
Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku

Maciej MAGIERA
SIPRI Yearbook 2015

Patryk JĘDROWIAK
Brytyjskie analizy z obszaru stosunków międzynarodowych – przegląd 2015 roku.

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 7498 na temat powołania międzynarodowego trybunału ds. katastrofy malezyjskiego samolotu, lot nr MH-17, Nowy Jork, 29 lipca 2015 r. (Aleksandra GOLUS)

RECENZJE

Deepak Lal, Ubóstwo a postęp. Ubóstwo na świecie – fakty i mity (Filip KACZMAREK)

Anna Sakson-Boulet, Głód jako współczesny problem globalny (Valeriya FADYEYEVA)

NOTY O AUTORACH

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW