Skip to content

Zakład Studiów Strategicznych

Zakład Studiów Strategicznych WNPiD UAM

Department of Strategic Studies

 

Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski – kierownik zakładu

Prof. UAM dr hab.  Radosław Fiedler – profesor

Prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner – profesor

dr Anna Sakson – doktorantka

mgr Paweł Luzak – doktorant

mgr Artur Pohl – doktorant

mgr Rafał Wiśniewski – doktorant