Skip to content

Zakład Studiów Strategicznych

Zakład Studiów Strategicznych WNPiD UAM

Department of Strategic Studies

 

Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski – kierownik zakładu

Prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner – profesor

dr Anna Sakson-Boulet – adiunkt

dr Rafał Wiśniewski – adiunkt

mgr Paweł Luzak – doktorant

mgr Paweł Ruskowiak – doktorant