Skip to content

O Nas

CELE I MISJA NAUKOWA

Czasopismo „Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r., w wersji elektronicznej i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Celem czasopisma jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i zaprezentowania wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest zachęcenie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. Czasopismo jest adresowane zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmujących się powyższą problematyką.

W szczególności, czasopismo naukowe „Przegląd Strategiczny” zaprasza do składania artykułów dotyczących teorii bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, a także geostrategii, terroryzmu i anty-terroryzmu, związków bezpieczeństwa i ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ludzkiego itd.

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o zaprzestaniu współpracy z Federacją Rosyjską w dziedzinie nauki i techniki, oraz kierując się rekomendacją Rady Programowej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, redakcja czasopisma Przegląd Strategiczny podjęła decyzję o zawieszeniu kontaktów naukowych z naukowcami afiliowanymi w Federacji Rosyjskiej. Niniejsza decyzja oznacza zawieszenie aktywności naukowców z FR:
  • jako członków rady programowej czasopisma,
  • jako recenzentów w czasopiśmie,
  • jako autorów zgłaszających teksty naukowe do publikacji w czasopiśmie.

RADA PROGRAMOWA

Dr Hillel Avihai, International Policy Institute for Counter-Terrorism in Herzliya

Prof. Luo Chih-Mei, National Taipei University

Prof. Wojciech Forysiński, Eastern Mediterranean University

Prof. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi University

Prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Oscar Perez de la Fuente, Carlos III University of Madrid

Prof. Anatoliy Romanyuk, Ivan Franko National University of L’viv

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący)

Prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski

prof. Volodymyr Yemelyanov, Petro Mohyla Black Sea National University

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY

prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski (UAM)

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO

dr Anna Sakson-Boulet (UAM), prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła (UAM), prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj (UAM)

SEKRETARZ REDAKCJI

mgr Marcin Wochelski (UAM)

ZASTĘPCA SEKRETARZA REDAKCJI

mgr Paula Tomaszewska (UAM)
mgr Katarzyna Mania (UAM)

REDAKTORZY TEMATYCZNI

prof. zw. dr hab. Radosław Fiedler (UAM), dr hab. Bartosz Hordecki (UAM), prof. zw. dr hab. Jadwiga Kiwerska (UAM), prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM), prof. zw. dr hab. Krzysztof Malinowski (UAM), prof. zw. dr hab. Anna Potyrała (UAM), prof. zw. dr hab. Maciej Walkowski (UAM), prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner (UAM), dr Rafał Wiśniewski (UAM)

REDAKTOR STATYSTYCZNY

dr Krzysztof Borowczyk (UAM)

RECENZENCI NAUKOWI

dr Dorte Jagetic Andersen (University of Southern Denmark)

prof. Bartosz Bolechów (University of Wrocław)

prof. Olga Brusylovska (Odesa I. I. Mechnikov National University)

dr Artur Drzewicki (University of Wrocław)

prof. Włodzimierz Fehler (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)

prof. Jochen Franzke (Universität Potsdam)

prof. Artur Gruszczak (Jagiellonian University)

prof. Jarosław Gryz (War Studies University)

prof. Patrycja Grzebyk (University of Warsaw)

prof. Edward Haliżak (University of Warsaw)

prof. Ireneusz Jaźwiński (Szczecin University)

prof. Łukasz Jureńczyk (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

prof. Jacek Knopek (Mikołaj Kopernik University in Toruń)

prof. Michał Kosman (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

prof. Wojciech Kostecki (Vistula University)

prof. Roman Kuźniar (University of Warsaw)

dr Piotr Lewandowski (War Studies University)

prof. Andrzej Mania (Jagiellonian University)

prof. Karina Marczuk (University of Wrocław)

prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska  (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)

prof. Piotr Mickiewicz (University of Gdańsk)

prof. Tomasz Młynarski (Jagiellonian University)

prof. Beata Molo (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University)

prof. Jarosław Piątek (Szczecin University)

prof. Marek Pietraś (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)

prof. Marek Rewizorski (University of Gdańsk)

prof. Nartsiss Shukuralieva (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

prof. Anna Skolimowska (Cardinal Wyszyński University in Warsaw)

prof. Michał Słowikowski (University of Lodz)

prof. Mirosław Sułek (University of Warsaw)

prof. Krzysztof Szewior (University of Warsaw)

doc. Igor Jarosławowicz Todorow (Donietsk University)

prof. Justyna Zając (University of Warsaw, Indiana University)

prof. Waldemar Zubrzycki (Police Academy in Szczytno)

prof. Arkadiusz Żukowski (University of Warmia and Mazury)

prof. Volodymyr Yemelyanov (Petro Mohyla Black Sea National University)

WYDAWCA:

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
ISSN 2084-6991

ADRES REDAKCJI
„Przegląd Strategiczny”

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
Tel. 61 829 65 17
e-mail: strategi@amu.edu.pl
http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl