Skip to content

O Nas

CELE I MISJA NAUKOWA

Czasopismo “Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r.

Celem czasopisma jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i zaprezentowania wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest zachęcenie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. Czasopismo jest adresowane zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmujących się powyższą problematyką.

szczególności, czasopismo naukowe ,,Przegląd Strategiczny” zaprasza do składania artykułów dotyczących teorii bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, a także geostrategii, terroryzmu i anty-terroryzmu, związków bezpieczeństwa i ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ludzkiego itd.

RADA PROGRAMOWA

Dr Hillel Avihai, Sky-Jack Aviation Terrorism Research
Prof. Luo Chih-Mei, National Taipei University
Prof. Wojciech Forysiński, Eastern Mediterranean University
Prof. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi University
Prof. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego
Prof. zw. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
doc. Oleg Mikhailew, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu
Prof. Anatoliy Romanyuk, Ivan Franko National University of L’viv
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (przewodniczący)
Prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski

 


REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO
prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła, dr Anna Sakson-Boulet

SEKRETARZ REDAKCJI
prof. UAM dr hab. Anna Potyrała

ZASTĘPCA SEKRETARZ REDAKCJI
prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj, dr Marcin Skobrtal

REDAKTORZY TEMATYCZNI

prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler, prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek, dr Bartosz Horodecki, prof. zw. dr hab. Jadwiga Kiwerska, prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel, prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof.  UAM dr hab. Maciej Walkowski, prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner, dr Rafał Wiśniewski

REDAKTOR STATYSTYCZNY
dr Krzysztof Borowczyk

REDAKTORZY JĘZYKOWI
dr Agnieszka Mielczarek (język polski) UAM
dr Malcolm Czopinski (język angielski) UAM
Thomas Mehlhausen (język niemiecki) Universitaet Potsdam

RECENZENCI NAUKOWI

dr Dorte Jagetic Andersen (Uniwersytet Południowej Danii)
prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Olga Brusylovska (Odeski Uniwersytet Narodowy im. I. Miecznikowa)
dr Mikhail Burda (Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej)
prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer (Uniwersytet Jagielloński)
dr Joanna Dobosz-Dobrowolska (Instytut Zachodni)
dr Artur Drzewicki (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Jochen Franzke (Uniwersytet Poczdamski)
dr Oleg Grishin (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów)
prof. UJ dr hab. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Patrycja Grzebyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. US dr hab. Ireneusz Jaźwiński (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Jacek Knopek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. Wojciech Kostecki (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
dr Piotr Lewandowski (Akademia Sztuki Wojennej)
prof. IZ dr hab. Krzysztof Malinowski (Instytut Zachodni)
prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
prof. Olga Alieksiejewna Nesterczuk (Rosyjski Społeczny Uniwersytet Państwowy)
prof. dr hab. Jarosław Piątek (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
doc. Igor Jarosławowicz Todorow (Doniecki Narodowy Uniwersytet)
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

WYDAWCA:

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
ISSN 2084-6991

 

ADRES REDAKCJI
„Przegląd Strategiczny”

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Tel. 61 829 65 17
e-mail: strategi@amu.edu.pl

http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl