Skip to content

O Nas

CELE I MISJA NAUKOWA

Czasopismo “Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r.

Celem czasopisma jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i zaprezentowania wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest zachęcenie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. Czasopismo jest adresowane zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmujących się powyższą problematyką.

W szczególności, czasopismo naukowe “Przegląd Strategiczny” zaprasza do składania artykułów dotyczących teorii bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także geostrategii, terroryzmu i anty-terroryzmu, związków bezpieczeństwa i ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ludzkiego.

RADA PROGRAMOWA

Dr Hillel Avihai, Sky-Jack Aviation Terrorism Research
Prof. Luo Chih-Mei, National Taipei University
Prof. Wojciech Forysiński, Eastern Mediterranean University
Prof. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi University
Prof. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego
Prof. zw. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
doc. Oleg Mikhailew, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu
Prof. Anatoliy Romanyuk, Ivan Franko National University of L’viv
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (przewodniczący)
Prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski

 


REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO
prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek, prof. dr hab. Artur Wejkszner

SEKRETARZ REDAKCJI
prof. dr hab. Anna Potyrała

ZASTĘPCA SEKRETARZ REDAKCJI
prof. dr hab. Łukasz Donaj, dr Marcin Skobrtal

REDAKTORZY TEMATYCZNI

prof. dr hab. Jolanta Bryła, prof. dr hab. Radosław Fiedler, dr Magdalena Lorenc, prof. dr hab. Wojciech Nowiak, dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. dr hab. Maciej Walkowski, dr Jacek Raubo, dr Beata Pająk-Patkowska, dr Rafał Wiśniewski

REDAKTOR STATYSTYCZNY
dr Bolesław Suchocki

REDAKTORZY JĘZYKOWI
dr Agnieszka Mielczarek (język polski) UAM
dr Malcolm Czopinski (język angielski) UAM
Thomas Mehlhausen (język niemiecki) Universitaet Potsdam

RECENZENCI NAUKOWI

dr Dorte Jagetic Andersen (University of Southern Denmark)
prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Jochen Franzke (Universität Potsdam)
dr Ireneusz Jaźwiński (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
prof. dr hab. Jacek Knopek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. Krzysztof Malinowski (Instytut Zachodni)
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
prof. Olga Alieksiejewna Nesterczuk (Rosyjski Społeczny Uniwersytet Państwowy)
prof. dr hab. Jarosław Piątek (Uniwersytet Szczeciński)
prof. kpt. dr hab. Adrian Siadkowski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Straż Graniczna)
prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
doc. Igor Jarosławowicz Todorow (Doniecki Narodowy Uniwersytet)
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
dr Patrycja Grzebyk (Uniwersytet Warszawski)

WYDAWCA:

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
ISSN 2084-6991

 

ADRES REDAKCJI
„Przegląd Strategiczny”

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Tel. 61 829 65 17
e-mail: strategi@amu.edu.pl

http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl