Skip to content

Bieżący numer


Spis treści

Słowo wstępne

TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Andrzej GAŁGANEK
Pierwsza „wielka debata”? Rewizjonistyczna historia genezy teoretyzowania
w nauce o stosunkach międzynarodowych

Łukasz DONAJ
Teoria szarych systemów a prognozowanie w naukach społecznych.
Przyczynek do dyskusji

BEZPIECZEŃSTWO W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM
I WEWNĘTRZNYM

Włodzimierz MALENDOWSKI
Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej w XX i XXI wieku. Cele – zadania
– kierunki działania

Andrii GLADII
Konflikt zbrojny w Donbasie w latach 2014/2015 – rozłam wewnętrzny
czy ukraińsko-rosyjska wojna? Scenariusze dalszego rozwoju konfliktu

Lasha MARKOZASHVILI, Tinatini DVALISHVILI
Conflict and Reconciliation in Prigorodny Region

Paulina POSPIESZNA, Gerald SCHNEIDER
Dispute or Mediator? The Selection and Effectiveness of Conflict Management
in Civil Wars

Itai KOHAVI, Wojciech NOWIAK
The Impact of West Bank Settlements on Israeli National Security

Filip KACZMAREK
The Importance of Peace and Stability for the Development
of Sub-Saharan Africa

Katarzyna WARDIN
Piractwo morskie i jego implikacje dla bezpieczeństwa morskiego w drugiej
dekadzie XXI wieku – casus Somalii

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM

Krzysztof URBANIAK
The Division of Competence in the Areas of State Security and Foreign Affairs
Within the Executive Branch in Light of the 1997 Constitution of the Republic
of Poland

Piotr POCHYŁY
The Concept of “Security” in Annual Speeches of the Republic of Poland
Ministers of Foreign Affairs after 2001

Anna ZBARASZEWSKA
Tajne więzienia CIA w Europie – implikacje dla Polski

Waldemar JARCZEWSKI
Koordynacja bezpieczeństwa imprez masowych w praktyce i rozwiązaniach
prawnych RP

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM

Владимир ГУТОРОВ (Vladimir GUTOROV), Александр ШИРИНЯНЦ (Alexander SHIRINYANTS)
Современный терроризм как политический и психологический феномен:
актуальные аспекты интерпретации

Sebastian WOJCIECHOWSKI
Contemporary Terrorism in the European Union – the Hydra Syndrome

Radosław FIEDLER
Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój terroryzmu
w Azji Centralnej

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
I BEZPIECZEŃSTWO LUDZKIE

Francisco GÓMEZ MARTOS
China’s “One Belt, One Road” Initiative: Prospects and Challenges

Maciej WALKOWSKI
Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego i jego potencjalna adaptacja
w Europie

Guillermo VILLANUEVA LOP
Commercial Diplomacy in a Globalized World

Christian Guillermet FERNANDEZ, David Fernandez PUYANA
In Pursuit of Broad Agreements in the Future Development of the Declaration on the Right to Peace Within the United Nations

Joanna DOBROWOLSKA-POLAK
Proces kształtowania niemieckiej kultury otwartości wobec imigrantów

STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NA ŚWIECIE

Maciej MAGIERA, Łukasz DONAJ
Przegląd strategiczny bezpieczeństwa państw europejskich

Jeroen VAN DEN BOSCH, Jacek RAUBO
Armed Conflicts in Africa: Fragile States and Rising Instability

Przemysław OSIEWICZ
The Ongoing Military Conflicts in Syria and Yemen: Recent Developments, Their Consequences, and Scenarios

Artur WEJKSZNER
Ewolucja zagrożenia terrorystycznego na Bliskim Wschodzie w 2016 roku

Rafał WIŚNIEWISKI
Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa Azji Wschodniej w 2016 roku.
Zasadnicze determinanty i kierunki ewolucji

Magdalena LISIŃSKA
Stan bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej w 2016 roku

OMÓWIENIA

Adam GWIAZDA
Wojna z terroryzmem za pomocą dronów

Robert ŁOŚ
Soft power Rosji

PRZEGLĄD PUBLIKACJI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
I STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Rafał WIŚNIEWSKI
Polskie analizy strategiczne – przegląd 2016 roku

Maciej MAGIERA
Sipri Yearbook 2016

Patryk JĘDROWIAK
Brytyjskie czasopisma naukowe z obszaru stosunków międzynarodowych
– przegląd 2016 roku

SPRAWOZDANIA Z WYDARZEŃ NAUKOWYCH

Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów
Strategicznych, Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. (Maciej MAGIERA)

Sprawozdanie z XXVI Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ameryka
i bezpieczeństwo euroatlantyckie – ustanawiając nowy porządek?,
Kraków, 27 marca 2017 r. (Tomasz MOROZOWSKI)

Sprawozdanie z czwartej edycji programu Indonesian Interfaith Scholarship 2017,
Dżakarta – Semarang – Dżokdżakarta – Bali 24–30 lipca 2017 r.
(Anna POTYRAŁA)

RECENZJE

Jadwiga Kiwerska, Partnerstwo w przywództwie? Stany Zjednoczone i Niemcy
(1989–2016). Perspektywa polska (Bogdan KOSZEL)

Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski, Kluczowe
kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego (Tomasz KOWNACKI)

Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm.
Wybrane aspekty fenomenu (Kazimierz KRAJ)

Noty o Autorach

Instrukcje dla Autorów