Skip to content

Nr 2/2011

by Piotr Jabłoński on July 10th, 2012

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI
Słowo wstępne

BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

Andrzej GAŁGANEK
Maszyny wojny. Technologia militarna w społecznej historii stosunków międzynarodowych

Radosław FIEDLER
Pesymiści i optymiści. Dwa podejścia wobec problemu proliferacji
broni jądrowej po zimnej wojnie

Maciej KARCZEWSKI
System kontroli i regulacji międzynarodowego handlu uzbrojeniem

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
Jacek SOBCZAK
Ochrona informacji niejawnych w systemie prawnym Unii Europejskiej

Radosław GRODZKI
Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku

Jacek RAUBO
Wpływ doświadczeń z konfliktu gruzińsko-rosyjskiego z 2008 roku na wizję współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane płaszczyzny

Rafał WIŚNIEWSKI
Ewolucja polityki bezpieczeństwa Japonii po zimnej wojnie. Od „państwa moratorium” do strategicznej „normalności

GEOSTRATEGIA

Andrzej SAKSON
Geostrategiczne aspekty „problemu kaliningradzkiego”

Anna POTYRAŁA
Strategiczne partnerstwo Unia Europejska-Ameryka Łacińska – między rzeczywistością a iluzją

Marta ZOBENIAK
Czarnomorski wymiar bezpieczeństwa europejskiego

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM

Sebastian WOJCIECHOWSKI
Hybrydowy model globalnego terroryzmu

Artur WEJKSZNER
Oblicza terroryzmu islamskiego w Indonezji na początku XXI wieku. Casus Dżama’a Islamija

Witold OSTANT
Współpraca Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu – razem mimo różnic (lata 2001-2010)

Piotr T. BOREK
Polska Straż Graniczna – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem w kontekście prawodawstwa polskiego i europejskiego

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Marek REWIZORSKI
Petropolityka i bezpieczeństwo energetyczne we współczesnym świecie

Łukasz DONAJ, Anastazja KUCENKO
Gazprom i jego wpływ na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Wybrane problemy

Zuzanna DZIEDZIC
Państwowe monopole czy w pełni liberalny rynek energii – co bardziej sprzyja bezpieczeństwu energetycznemu?

RECENZJE

Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, red. Franciszek Krawiec (Wojciech STANKIEWICZ)

Peter Warren Singer, Wired for War The Robotics Revolution and Conflict in the Twenty-first Century (Rafał WIŚNIEWSKI)

Terroryzm. Materia ustawowa?, red. Krzysztof Indecki, Piotr Potejko (Piotr KRZEMIŃSKI)

Christina Hellmich, Al-Qaeda. From Global Network to Local Franchise (Artur WEJKSZNER)

Radosław Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009 (Przemysław OSIEWICZ)

Joanna Dobrowolska-Polak, Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych (Sebastian WOJCIECHOWSKI)

Jędrzej Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji (Jacek SOBCZAK)

From → Archiwum

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Uwaga: XHTML jest dozwolony. Twój adres e-mail nigdy nie będzie publikowany.

Śledź komentarze przez RSS