Skip to content

About us

The periodical “Strategic Review” is published by the Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznan. It has been published since 2011, in electronic and printed versions. The electronic version is the primary version of the journal.

The aim of the journal is to create possibilities to share views and present results of research focusing on contemporary international relations, internal and international security and strategic studies. The journal’s aim is to encourage discussion and debate in these fields.

Following the official statement of the Polish Ministry of Education and Science of March 1, 2022, concerning the suspension of research and scientific cooperation with the Russian Federation, the Editorial Board of the journal decides to suspend cooperation with members of the Scientific Board and the journal reviewers, affiliated in Russia.

SCIENTIFIC BOARD

Dr Hillel Avihai, International Policy Institute for Counter-Terrorism in Herzliya

Prof. Luo Chih-Mei, National Taipei University

Prof. Wojciech Forysiński, Eastern Mediterranean University

Prof. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi University

Prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Anatoliy Romanyuk, Ivan Franko National University of L’viv

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (chair)

Prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski

prof. Volodymyr Yemelyanov (Petro Mohyla Black Sea National University)

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF

prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski

VICE-EDITORS

dr Anna Sakson-Boulet, prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła

ASSISTANT EDITOR

prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj

DEPUTY ASSISTANT EDITORS

mgr Martyna Woźniak

THEMATIC EDITORS

prof. zw. dr hab. Radosław Fiedler, dr hab. Bartosz Hordecki, prof. zw. dr hab. Jadwiga Kiwerska, prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel, prof. zw. dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. zw. dr hab. Anna Potyrała, prof. zw. dr hab. Maciej Walkowski, prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner, dr Rafał Wiśniewski

STATISTICAL EDITOR

dr Krzysztof Borowczyk

REVIEWERS

dr Dorte Jagetic Andersen (University of Southern Denmark)

prof. Bartosz Bolechów (University of Wrocław)

prof. Olga Brusylovska (Odesa I. I. Mechnikov National University)

dr Artur Drzewicki (University of Wrocław)

prof. Włodzimierz Fehler (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)

prof. Jochen Franzke (Universität Potsdam)

prof. Artur Gruszczak (Jagiellonian University)

prof. Jarosław Gryz (War Studies University)

prof. Patrycja Grzebyk (University of Warsaw)

prof. Edward Haliżak (University of Warsaw)

prof. Ireneusz Jaźwiński (Szczecin University)

prof. Łukasz Jureńczyk (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

prof. Jacek Knopek (Mikołaj Kopernik University in Toruń)

prof. Michał Kosman (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

prof. Wojciech Kostecki (Vistula University)

prof. Roman Kuźniar (University of Warsaw)

dr Piotr Lewandowski (War Studies University)

prof. Andrzej Mania (Jagiellonian University)

prof. Karina Marczuk (University of Wrocław)

prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska  (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)

prof. Piotr Mickiewicz (University of Gdańsk)

prof. Tomasz Młynarski (Jagiellonian University)

prof. Beata Molo (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University)

prof. Jarosław Piątek (Szczecin University)

prof. Marek Pietraś (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)

prof. Marek Rewizorski (University of Gdańsk)

prof.  Nartsiss Shukuralieva (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

prof. Anna Skolimowska (Cardinal Wyszyński University in Warsaw)

prof. Michał Słowikowski (University of Lodz)

prof. Mirosław Sułek (University of Warsaw)

prof. Krzysztof Szewior (University of Warsaw)

doc. Igor Jarosławowicz Todorow (Donietsk University)

prof. Justyna Zając (University of Warsaw, Indiana University)

prof. Waldemar Zubrzycki (Police Academy in Szczytno)

prof. Arkadiusz Żukowski (University of Warmia and Mazury)

prof. Volodymyr Yemelyanov (Petro Mohyla Black Sea National University)

 

PUBLISHER:

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
ISSN 2084-6991

 

CONTACT:
„Strategic Review”/ “Przegląd Strategiczny”

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
street Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, Poland
phone +48 61 829 65 17
e-mail: strategi@amu.edu.pl

http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl