Skip to content

About us

The periodical “Strategic Review” is published by the Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznan.

The aim of the journal is to create possibilities to share views and present results of research focusing on contemporary international relations, internal and international security and strategic studies. The journal’s aim is to encourage discussion and debate in these fields.

ADVISORY COMMITTEE

Dr Hillel Avihai, Sky-Jack Aviation Terrorism Research, Israel
Prof. Luo Chih-Mei, National Taipei University, Taiwan
Prof. Wojciech Forysiński, Eastern Mediterranean University, Cyprus
Prof. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi University, Turkey
Prof. Stanisław Koziej, Łazarski University, Poland
Prof. Andrzej Mania, Jagiellonian University, Poland
doc. Oleg Mikhailew, State University in Woronezsh
Prof. Anatoliy Romanyuk, Ivan Franko National University of L’viv, Ukraine
Prof. Tadeusz Wallas, Adam Mickiewicz University of Poznan, Poland
Prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Warsaw University, Poland

 


EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF
prof. Sebastian Wojciechowski

VICE-EDITORS
prof. Andrzej Gałganek, prof. Artur Wejkszner

ASSISTANT EDITOR
prof. Anna Potyrała

DEPUTY ASSISTANT EDITORS
prof. Łukasz Donaj, dr Marcin Skobrtal

THEMATIC EDITORS
prof. Jolanta Bryła, prof. Radosław Fiedler, dr Magdalena Lorenc, prof. Wojciech Nowiak, prof. Przemysław Osiewicz, prof. Jędrzej Skrzypczak, prof. Maciej Walkowski, dr Jacek Raubo, dr Beata Pająk-Patkowska, dr Rafał Wiśniewski

STATISTICAL EDITOR
dr Bolesław Suchocki

LANGUAGE EDITORS
dr Agnieszka Mielczarek (Polish) AMU Poznań
dr Malcolm Czopinski (English) AMU Poznań
Thomas Mehlhausen (German) Universitaet Potsdam

REVIEWERS

dr Dorte Jagetic Andersen (University of Southern Denmark)
dr Mikhail Burda (Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation)
prof. Olga Brusylovska (Odesa I. I. Mechnikov National University)
prof. Erhard Cziomer (Jagiellonian University)
dr Artur Drzewicki (University of Wrocław)
prof. Jochen Franzke (Universität Potsdam)
dr Oleg Grishin (The Peoples’ Friendship University of Russia)
dr hab. Patrycja Grzebyk (Warsaw Universtity)
dr hab. Ireneusz Jaźwiński (Szczecin University)
prof. Tadeusz Klementewicz (Vistula University)
prof. Jacek Knopek (Mikołaj Kopernik University)
prof. Krzysztof Malinowski (Institute for Western Affairs)
prof. Piotr Mickiewicz (University of Lower Silesia)
prof. Olga Alieksiejewna Nesterczuk (Russian State University)
prof. Jarosław Piątek (Szczecin University)
prof. Adrian Siadkowski (WSB University)
doc. Alexey Skovikov (The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)
prof. Jacek Sobczak (University of Social Sciences and Humanities)
doc. Igor Jarosławowicz Todorow (Donieck University)
prof. Justyna Zając (Indiana University)
prof. Arkadiusz Żukowski (University of Warmia and Mazury)

 

PUBLISHER:

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
ISSN 2084-6991

 

CONTACT:
„Strategic Review”/ “Przegląd Strategiczny”

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Tel. +48 61 829 65 17
e-mail: strategi@amu.edu.pl

http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl