Skip to content

Department of Strategic Studies

Department of Strategic Studies

Staff

Professor Sebastian Wojciechowski – Head of the Department
Professor Krzysztof Malinowski
AMU Professor Adam Szymaniak
AMU Professor Artur Wejkszner
Assistant Professor Anna Sakson-Boulet
Assistant Professor Joanna Skrzypczyńska
Assistant Professor Rafał Wiśniewski
Aleksandra Panek, MA
Natalia Szulc, MA
Paula Tomaszewska, MA
Sara Tomaszewska, MA
Adam Araszkiewicz, MA

Research projects

A) Research projects of the Department of Strategic Studies

-‘’NATO’s policy towards Russian aggression against Ukraine in 2022’’

– “Theory and Strategy of Contemporary Terrorism”

– “The Faces of the Contemporary Jihadism. Origin, Evolution and Activity of Chosen Islamic Terrorist Organizations”

– “Key Determinants of Poland’s Security in Early XXI century”

– “Internal and International Aspects of Terrorism”

B) Research projects by individual staff members of the Department of Strategic Studies

– POWR.03.01.00-00-T184/18, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie, prof. dr hab. Adam Szymaniak (manager)

– POWR.03.01.00-00-T177/18 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów, prof. dr hab. Adam Szymaniak (coordinator)

– POWR.03.01.00-00-T132/18 Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Adam Szymaniak (coordinator)

– POWR.03.01.00-00-DU45/18, Nauka przez praktykę. Studia dualne na kierunku Zarządzanie państwem, prof. dr hab. Adam Szymaniak (manager)

– 2019-1-PL01-KA203-065644, Eurasian Insights: Strengthening Indo-Pacific Studies in Europe, dr Rafał Wśniewski (contributor)

– Adam Mickiewicz University Taiwan Studies Project, dr Rafał Wiśniewski (contributor)

– 9/DOB-BIO9/27/01/18, Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (contributor)

– POPC.03.02.00-00-0001/20-00  Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (Al-Tech) Program Operacyjny Polska Cyfrowa, prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (contributor)

– Does Supranational Coercion Work? Onset, Impact and Effectiveness of EU Sanctions, dr Joanna Skrzypczyńska (contributor)

– „EU EX / ACT” – „EU external actions in the contested global order – (in)coherence, (dis)continuity, dr Joanna Skrzypczyńska (contributor)

– Unia Europejska wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, dr Joanna Skrzypczyńska (contributor)

Selected publications of the Department of Strategic Studies

 1. Terrorism as a Timeless Actor on the International Stage, red. Sebastian Wojciechowski, Poznań 2005.
 2. The Power of Terrorism, red. Tadeusz Wallas i Sebastian Wojciechowski, Poznań 2005.
 3. The Faces of Terrorism, red. Sebastian Wojciechowski, Poznań 2006.
 4. The Modern Terrorism and its Forms, red. Sebastian Wojciechowski, Poznań 2007.
 5. The Terrorists Pandora’s Box. Analysis of Chosen Terrorist Issues, red. Jerzy Babiak i Sebastian Wojciechowski, Poznań 2008.
 6. Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska,Bydgoszcz 2011.
 7. red. Sebastian Wojciechowski i Anna Potyrała, Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, Berlin 2013.
 8. Sebastian Wojciechowski,The Hybridity of Terrorism. Understanding Conteporary Terrorism, Berlin 2013.
 9. Radosław Fiedler, Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania, Poznań 2013.
 10. red. Anna Potyrała, Beata Przybylska-Maszner, Sebastian Wojciechowski, Relations between the European Union and Egypt after 2011 – Determinants, Areas of Cooperation and Prospects, Berlin 2015.
 11. red. Radosław Fiedler, Przemysław Osiewicz, Transformation Processes in Egypt after 2011 – The Causes, Their Course and International Response, Berlin 2015.
 12. Anna Sakson, Głód jako współczesny problem globalny, Toruń 2015.
 13. Artur Wejkszner, Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa 2016.
 14. Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017.
 15. Artur Wejkszner, Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?,Warszawa 2017.
 16. Artur Wejkszner, Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej,Warszawa 2018.
 17. red. Artur Wejkszner, Sebastian Wojciechowski, Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.
 18. Rafał Wiśniewski, Wpływ współpracy i rywalizacji mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej w latach 1989-2014, Poznań 2021.