Skip to content

Nr 8/2015

JUŻ WKRÓTCE NUMER 9/2016

NR 8/2015

Spis treści

Słowo wstępne Redaktora Naczelnego

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W OBSZARZE TRANSATLANTYCKIM

Jarosław JAŃCZAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
GRANICA I POGRANICZE UNII EUROPEJSKIEJ I ROSJI. W POSZUKIWANIU NOWYCH SCHEMATÓW INTERPRETACYJNYCH

Herbert GNAŚ
SPORY TERYTORIALNE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NATO NA OBSZARZE ARKTYKI. UWARUNKOWANIA, ZNACZENIE ORAZ WPŁYW GLOBALNEGO OCIEPLENIA

Paweł MARCINKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
WSPÓŁPRACA SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO I UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU OBECNYCH ORAZ PRZYSZŁYCH ZAGROŻEŃ

Bogdan KOSZEL (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W OKRESIE ZIMNEJ WOJNY

Włodzimierz FEHLER (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
INFORMACYJNY WYMIAR ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEJ POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO W REGIONIE BLISKIEGO WSCHODU

Justyna ZAJĄC, Aleksandra ZIĘBA (Uniwersytet Warszawski)
WPŁYW INTERESÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ NA JEJ POLITYKĘ WOBEC ARABSKIEJ WIOSNY

Rafał OŻAROWSKI, (Uniwersytet Gdański)
DYPLOMATYCZNE DZIAŁANIA PAŃSTWA KATAR W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW I KONFLIKTÓW NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE

Assad TAFFAL (Narodowy Uniwersytet w Nablusie)
THE IMPACT OF THE ARAB SPRING ON THE PALESTINIAN QUESTION

Sebastian WOJCIECHOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
DZIESIĘĆ „PLAG EGIPSKICH” – ANALIZA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DLA DEMOKRACJI W EGIPCIE

Przemysław OSIEWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
STANOWISKA WYBRANYCH PAŃSTW REGIONU BLISKIEGO WSCHODU WOBEC ZMIAN POLITYCZNYCH W EGIPCIE. WPŁYW NA OBECNY STAN STOSUNKÓW DWUSTRONNYCH

Ronnie AZOULAY (Mekorot)
THE POWER OF IDEAS. THE INFLUENCE OF HASSAN AL-BANNA AND SAYYID QUTB ON THE MUSLIM BROTHERHOOD ORGANIZATION

Marcin STYSZYŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
WPŁYW ARABSKIEJ WIOSNY NA SPONTANICZNĄ TWÓRCZOŚĆ LITERACJĄ MŁODEGO POKOLENIA W EGIPCIE

Maciej KARCZEWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
OD SURGE DO PAŃSTWA ISLAMSKIEGO. PRZYCZYNY I UWARUNKOWANIA DESTABILIZACJI IRAKU PO 2011 ROKU

Adam GWIAZDA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
NIEPEWNA NORMALIZACJA STOSUNKÓW POLITYCZNO-GOSPODARCZYCH IRANU Z ZACHODEM

Mordechai LEVY, (Kolegium Yezreel Valley)
IRAN IN THE MINDS OF THE ISRAELIS

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Marek REWIZORSKI (Akademia Pomorska, Słupsk)
Z POWROTEM DO DEBATY NEO-NEO. DWA SPOJRZENIA NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Maciej MAGIERA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
ROLA CASE STUDY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM W OBLICZU MODELOWANIA

Filip KACZMAREK (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań)
STANOWISKO UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC NOWEJ AGENDY ROZWOJOWEJ POST 2015

Mirosław SKARŻYŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
BEZPIECZEŃSTWO SUROWCOWE W ZAKRESIE ZIARNA KAKAOWEGO A SYTUACJA POLITYCZNA NA WYBRZEŻU KOŚCI SŁONIOWEJ

BEZPIECZEŃSTWO LUDZKIE

Christian Guillermet FERNANDEZ, David Fernández PUYANA, (Stałe Przedstawicielstwo Kostaryki przy ONZ, Genewa)
ENVISIONING THE “RIGHT TO LIFE AND ENJOY PEACE, HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT” WITHIN THE HUMAN RIGTHS COUNCIL

Fuad JOMMA (Uniwersytet Szczeciński)
LUDOBÓJSTWO W IRACKIM KURDYSTANIE W LATACH 80. XX WIEKU I JEGO UMIĘDZYNARODOWIENIE

Paulina WARCHOŁ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
ZMIANY DEMOGRAFICZNE JAKO ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA. ANALIZA NA PRZYKŁADZIE JAPONII

PRZEGLĄD PUBLIKACJI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Rafał WIŚNIEWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2014 ROKU

Maciej MAGIERA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
SIPRI YEARBOOK 2014

MATERIAŁY

Henryk RACZKOWSKI (OBWE, Duszanbe)
THE OSCE BORDER MANAGEMENT STAFF COLLEGE

Marcin ŁUKASZEWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
STOSUNKI FRANCUSKO-ANDORSKIE W DWUDZIESTOLECIE PODPISANIA TRAKTATU O DOBRYM SĄSIEDZTWIE, PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY

Fikri ALOGAI,
The Houthi Movement (Ansar Allah) Facing the Coalition Forces

RECENZJE

National Visions of EU Defense Policy – common denominators and misunderstandings, (eds.) Federico Santopinto, Megan Price (Paweł MARCINKOWSKI)

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała (Maciej MAGIERA)

Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. 
W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego (Aleksandra GOLUS)

Daisuke Akimoto, Japan As a ‘Global Pacifist State’ : Its Changing Pacifism and Security Identity (Paulina WARCHOŁ)

Agnieszka Bryc, Izrael 2020 skazany na potęgę? (Patryk JĘDROWIAK)

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne – służby wschodnie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Maciej KLUCZYŃSKI)

Noty Biograficzne