Skip to content

Vol. 7/2014

NR 7/2014

Spis treści

Słowo wstępne Ministra Obrony Narodowej

Słowo wstępne Redaktora Naczelnego

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Zbigniew CZACHÓR (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Bezpieczeństwo państwa w Unii Europejskiej na przykładzie Polski.Analiza realistyczna i państwowo-centryczna

Sebastian WOJCIECHOWSKI (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Analysis and Assessment of Conclusions in The White Book RegardingThreats and Challenges in EU Common Security and Defence Policy

Vera-Karin Brazova (Uniwersytet Karola, Praga)
Polish Civil Security in Regional Context

Rafał Wiśniewski (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Rola wojsk specjalnych w systemie obronnym RP

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI – CASE STUDIES

Jacek Sobczak (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa)
Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo Polski

Andrzej Sakson (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski

Joanna Dobrowolska-Polak (Instytut Zachodni, Poznań)
Polityka bezpieczeństwa Polski w kontekście geopolitycznych skutków konfliktu na Krymie

Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP

Remigiusz Rosicki (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Information Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists – De Lege Lata and De Lege Ferenda Regulations

Maciej Magiera (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Polityka informacyjna administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych

Adrian Siadkowski (Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza)
A Method of Analysis of Acts of Unlawful Interference in Civil Aviation

Eryk Pieszak (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
The Need for Safety and the Development of Consumerism in Poland

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Łukasz Donaj (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Wykorzystanie gier decyzyjnych/symulacyjnych w naukach społecznych. Wybrane problemy

Wojciech Forysiński (Uniwersytet Famagusta, Cypr)
The Role of the European Union in Conflict Resolution in Africa: Towards Comprehensive, Integrated and Long-Term Commitment?

Artur Wejkszner (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie

Wojciech Grabowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Geopolityczna analiza potęgi w subregionie Zatoki Perskiej

Przemysław Osiewicz (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
The Iranian Foreign Policy in the Persian Gulf Region Under the Rule of President Hassan Rouhani: Continuity or Change

Erhan Dogan (Uniwersytet Marmara, Istambul)
Continuity and Change in Turkish Foreign Policy During the JDP Governments

Radosław Fiedler (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Turkey and the Iranian Nuclear Program. Challenges and Opportunities

Grażyna Strnad (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań)
Rozmowy sześciostronne – dyplomatyczne wyzwanie wobec problemu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego

BEZPIECZEŃSTWO LUDZKIE

Anna Potyrała (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Refugee Question as an International Global Problem

Magdalena Szkudlarek (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Konwencja dotycząca statusu uchodźców a praktyka Turecka. Problem przybyszów zza wschodniej granicy

Zofia Staszkiewicz (ADS Insight, Bruksela)
The Impact of Contemporary Environmental Migrations on International Security

Edyta Kwiatkowska (Strategic Research Specialist, Bruksela)
Humanitarian Intervention. Selected Aspects

Katarzyna Marcinkowska (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Bezpieczeństwo społeczne we współczesnej Kambodży: kwestia pedofilii i seksturystyki jako jeden z aspektów handlu dziećmi

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Ireneusz Jaźwiński (Uniwersytet Szczeciński)
Economic Security Policy as a Foundation of State Functioning

Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski)
The European Union’s Cohesion Policy and the Economic Security of Poland

Krzysztof Hajder (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Bezpieczeństwo socjalne osób bezrobotnych w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej

Mirosław Skarżyński (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Health Security in the White Book on National Security of the Republic of Poland – a Review of Provisions

Jan Swół (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów)
Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Waldemar Skrzypczak (Warszawa), Paweł Luzak (Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań)
Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa

SPRAWOZDANIA Z WYDARZEŃ NAUKOWYCH

Sprawozdanie z „I Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika – Środowisko” (Rafał KAMPROWSKI
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dziennikarstwo w obliczu konfliktu zbrojnego” (Patryk JĘDROWIAK, Krzysztof GRZĄDZIELSKI)

Noty Biograficzne