Skip to content

Zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

by Artur Wejkszner on August 29th, 2012

11 lipca 2012 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Podczas spotkania jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe z działalności PTSM za rok 2011.

Dyskutowano również nad planowaną na 10 listopada 2012 r. konferencją „Poziomy analizy stosunków międzynarodowych”. Celem konferencji, która odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, jest zastosowanie narzędzia analitycznego jakim jest koncepcja poziomów analizy do badania współczesnej rzeczywistości międzynarodowej i jednoczesnego budowania tożsamości nauki o stosunkach międzynarodowych.

Przedmiotem rozmów uczyniono także propozycję zorganizowania międzynarodowego kongresu stosunków międzynarodowych, który planowany jest w Warszawie w dniach 18–21 września 2013 r. Kongres zorganizowany będzie przy współpracy z European Association of International Studies.

Rozpoczęto również rozmowy na temat powołania „Polish Journal of International Studies”,  w którego Radzie redakcyjnej mają zasiadać szefowie zarządów regionów.

From → PTSM OwP

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Uwaga: XHTML jest dozwolony. Twój adres e-mail nigdy nie będzie publikowany.

Śledź komentarze przez RSS