Skip to content

Vol. 8/2015

COMING SOON: ISSUE 9/2016

Vol. 8/2015

Contents

From the editor

SECURITY PROBLEMS IN THE EURO-ATLANTIC AREA

Jarosław JAŃCZAK (Adam Mickiewicz University in Poznań)
BORDER AND BORDERLAND OF THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA. IN SEARCH FOR NEW INTERPRETIVE SCHEMES

Herbert GNAŚ(Gdańsk)
TERRITORIAL DISPUTES OF NATO MAMBER STATES IN THE ARCTIC. DETERMINANTS, IMPORTANCE AND THE IMPACT OF GLOBAL WARMING

Paweł MARCINKOWSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)
COOPERATION OF THE NORTH ATLANTIC ALLIANCE AND EUROPEAN UNION IN THE FACE OF CURRENT AND FUTURE THREATS

Bogdan KOSZEL (Adam Mickiewicz University in Poznań)
SECURITY OF POLAND DURING THE COLD WAR

Włodzimierz FEHLER , (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)
THE INFORMATION DIMENSION OF THREATS TO THE SECURITY OF POLAND

SECURITY IN THE MIDDLE EAST

Justyna ZAJĄC, Aleksandra ZIĘBA (Warsaw University)
THE INFLUENCE OF THE EU-MEMBER STATES INTERESTS ON THE EU POLICY TOWARDS THE ARAB SPRING

Rafał OŻAROWSKI, (Gdansk University)
DIPLOMATIC ACTIVITIES OF QATAR IN DISPUTES AND CONFLICTS RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST AND AFRICA

Assad TAFFAL (Al.-Najaf National University in Nablus)
WPŁYW ARABSKIEJ WIOSNY NA KWESTIĘ PALESTYŃSKĄ

Sebastian WOJCIECHOWSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)
“10 PLAGUES OF EGYPT” – ANALYSIS OF CONTEMPORARY THREATS TO EGYPTIAN DEMOCRACY

Przemysław OSIEWICZ (Adam Mickiewicz University in Poznań)
ATTITUDES OF SELECTED MIDDLE EASTERN STATES TOWARDS POLITICAL CHANGES IN EGYPT: INFLUENCE ON BILATERAL RELATIONS

Ronnie AZOULAY (Israel National Water Company “Mekorot”)
SIŁA IDEI. WPŁYW HASSANA AL-BANNA I SAYYIDA QUTB NA BRACTWO MUZUŁMAŃSKIE

Marcin STYSZYŃSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)
INFLUENCES OF THE ARAB SPRING ON GENERATION OF YOUNG POETS IN EGYPT

Maciej KARCZEWSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)
FROM SURGE TO ISLAMIC STATE. CAUSES AND DETERMINANTS OF DESTABILIZATION IN IRAQ AFTER 2011

Adam GWIAZDA (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
UNCERTAIN NORMALIZATION OF POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS OF IRAN WITH THE WEST

Mordechai LEVY, (Yezreel Valley College, Yezreel Valley)
IRAN W POJMOWANIU IZRAELCZYKÓW

SOCIO-ECONOMIC SECURITY

Marek REWIZORSKI (Pomeranian Academy in Słupsk)
BACK TO THE NEO-NEO DEBATE. TWO THEORETICAL PERSPECTIVES ON ENERGY SECURITY

Maciej MAGIERA (Adam Mickiewicz University in Poznań)
THE ROLE OF CASE STUDY IN CRISIS MANAGEMENT IN THE FACE OF MODELING

Filip KACZMAREK , (University of Economics, Poznań)
EU POSITION ON THE POST 2015 DEVELOPMENT AGENDA

Mirosław SKARŻYŃSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)
RAW MATERIAL SECURITY IN THE RANGE OF COCOA BEANS AND POLITICAL SITUATION IN CÔTE D’IVOIRE

HUMAN SECURITY

Christian Guillermet FERNANDEZ, David Fernández PUYANA, (Permanent Mission of Costa Rica to the United Nations, Geneva)
UZWGLĘDNIENIE „PRAWA DO ŻYCIA W POKOJU i KORZYSTANIA Z POKOJU, DO PRAW CZŁOWIEKA I DO ROZWOJU” W PRACACH RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Fuad JOMMA(University in Szczecin)
KURDISH GENOCIDE IN IRAQI KURDISTAN IN THE 1980s AND ITS SUCCESIVE INTERNALIZATION

Paulina WARCHOŁ(Adam Mickiewicz University in Poznań)
DEMOGRAPHIC CHANGES AS A THREAT TO SECURITY. ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF JAPAN

REVIEWS OF PUBLICATIONS CONCERNING SECURITY AND STRATEGIC STUDIES

Rafał WIŚNIEWSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)
POLISH STRATEGIC ANALYSES – 2014 REVIEW

Maciej MAGIERA (Adam Mickiewicz University in Poznań)
SIPRI YEARBOOK 2014

MATERIALS AND STUDIES

Henryk RACZKOWSKI (OSCE Border Management Staff College, Dushanbe)
KOLEGIUM ZARZĄDZANIA GRANICZNEGO OBWE

Marcin ŁUKASZEWSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań)
FRANCO-ANDORRAN RELATIONS IN THE 20TH ANNIVERSARY OF THE SIGNING OF THE TREATY ON GOOD NEIGHBORHOOD,

FRIENDSHIP AND COOPERATION

Fikri ALOGAI,
RUCH Huti A SIŁY KOALICYJNE

REVIEWS

National Visions of EU Defence Policy – common denominators and misunderstandings, (eds.) Federico Santopinto, Megan Price (Paweł MARCINKOWSKI)

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała (Maciej MAGIERA)

Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. 
W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego (Aleksandra GOLUS)

Daisuke Akimoto, Japan As a ‘Global Pacifist State’ : Its Changing Pacifism and Security Identity (Paulina WARCHOŁ)

Agnieszka Bryc, Izrael 2020 skazany na potęgę? (Patryk JĘDROWIAK)

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne – służby wschodnie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Maciej KLUCZYŃSKI)

Contributors