Skip to content

Vol. 1/2013

NR 1/2013

Spis treści

Słowo wstępne

TEORIA BEZPIECZEŃSTWA – KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Jolanta BRYŁA
Bezpieczeństwo państwa w świetle teorii dóbr publicznych

Zenon TREJNIS
Kultura polityczna systemu bezpieczeństwa narodowego

Maciej MAGIERA
O potrzebie badań kultury bezpieczeństwa z perspektywy sytuacji kryzysowej

Mirosław SKARŻYŃSKI
Kultura polityczna w stanie klęski żywiołowej. Studium przypadku – Fukushima

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE    

Andrzej GAŁGANEK
Pojęcia imperium i imperializm w nauce o stosunkach międzynarodowych    

Radosław FIEDLER
Od sankcji do sankcji. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Islamskiej Republiki Iranu

Marcin TARNAWSKI
Regional Implications of the Arab Spring

Przemysław OSIEWICZ
Wpływ procesu zmian politycznych w państwach arabskich na politykę zagraniczną Turcji po 2010 roku

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Michael ANOKHIN, Oleg GRISHIN
Bezpieczeństwo energetyczne: polityka i dyplomacja

Stanisław ZAKRZEWSKI
Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne

Joanna ROSŁON-ŻMUDA
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego

Ireneusz KRAS
Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa

Włodzimierz FEHLER
Policja jako strażnik bezpieczeństwa i porządku publicznego współczesnej Polski

Jacek BIL
Wpływ zachowań korupcyjnych na bezpieczeństwo Polski

BEZPIECZEŃSTWO LUDZKIE

Katarzyna SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA
Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet    

Grażyna BARANOWSKA, Magdalena SZKUDLAREK
Przemoc wobec kobiet kurdyjskich w więzieniach tureckich jako forma tortur de facto usankcjonowanych przez państwo

SPRAWOZDANIA Z WYDARZEŃ NAUKOWYCH

Workshops on draft UN Declaration on the human right to peace, Oświęcim, 16 May, 2013 (Anna POTYRAŁA)

DOKUMENTY

Oświęcim Declaration on the Human Right to Peace (16 May 2013)

RECENZJE

Wojciech Kostecki, Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku (Artur POHL)
Richard A. Clarke, Robert K. Knake, Cyber War. The Next Threat to National Security and What to Do about It (Maciej GRZELAK)
Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, eds. Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała (Jakub KŁOSZEWSKI)
D. O. Paramonow, W. W. Kiriczienko, Metody fałszowania wyborów (Łukasz DONAJ)

Noty Biograficzne