Skip to content

Vol. 1/2012

STRONA REDAKCYJNA I TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI
Słowo wstępne

TEORIA I NAUKA O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Tadeusz KLEMENTEWICZ
Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej o systemie światowym (cywilizacji światowej)

Mirosław SUŁEK
Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych

Jerzy MENKES
Jedność nauki versus wielość nauk

Stanisław PARZYMIES, Janusz SYMONIDES
Rola prawa międzynarodowego w rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych

Tomasz STĘPIEŃ
Kultury, przestrzenie i technologie jako transdyscyplinarne elementy nauki o stosunkach międzynarodowych

Przemysław JAWORSKI
Cultural Studies: nowa perspektywa dla nauki o stosunkach międzynarodowych?

Beata OCIEPKA
Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego

Ryszard M. CZARNY
Nauki społeczne w programie badań Dalekiej Północy

GEOSTRATEGIA

Łukasz FIJAŁKOWSKI
Teoria sekurytyzacji i konstruowanie bezpieczeństwa

Rafał WIŚNIEWSKI
Kultura strategiczna, czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Wojciech NOWIAK
Zmiany polityczne w świecie arabskim Anno Domini 2011. Próba oceny z perspektywy strategicznego bezpieczeństwa Izraela

Rafał OŻAROWSKI
Specyfika zmilitaryzowanego aktora niepaństwowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Przypadek Hezbollahu

EKONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO

Paulina MATERA
Związki polityki i ekonomii w badaniu stosunków międzynarodowych

Anna KLUPA
Cenniejsze niż złoto? Metale ziem rzadkich w światowej strategii gospodarczej

Magdalena SZKUDLAREK
Turcja w Unii Europejskiej? Bilans korzyści i kosztów

RECENZJE

  • Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska (Wojciech STANKIEWICZ)
  • Анатолий А. Вассерман, Россия, включая Украину. Единство или гибель (Łukasz DONAJ)
  • Justyna Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (Wojciech STANKIEWICZ)
  • Sebastian Tomasz Stępnicki, San Marino w stosunkach międzynarodowych (Marcin ŁUKASZEWSKI)

Noty Biograficzne