Skip to content

Vol. 1/2011

TITLE AND EDITORIAL PAGES

CONTENTS

SŁOWO WSTĘPNE

TEORIA BEZPIECZEŃSTWA

Andrzej GAŁGANEK
Historyzacja pojęcia „równowaga siły” w nauce o stosunkach międzynarodowych

Joanna ŁEBKOWSKA
Bezpieczeństwo – teoretyczny wymiar ponadczasowej wartości

Jędrzej SKRZYPCZAK
Bezpieczeństwo teleinformatyczne w świetle Europejskiej Konwencji o cyberprzestępczości

Ireneusz JAŹWIŃSKI
Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Janusz KARWAT
Problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Przemysław OSIEWICZ
Stosunki irańsko-tureckie na początku XXI wieku: implikacje dla regionu Bliskiego Wschodu

Łukasz DONAJ
Contemporary Chechnya conflict – nation-liberation fight or terrorism

Wojciech STANKIEWICZ
Rosyjsko-białoruska współpraca militarna w XXI wieku

GEOSTRATEGIA

Jadwiga KIWERSKA
Od asymetrii do zrównoważonego partnerstwa: relacje Stany Zjednoczone-Republika Federalna Niemiec

Krzysztof MALINOWSKI
Strategiczne dylematy Sojuszu Północnoatlantyckiego

Anna POTYRAŁA
Strategiczne partnerstwo Unia Europejska-Indie – w oczekiwaniu na przełom

Beata PRZYBYLSKA-MASZNER
Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM

Maria TOMCZAK
Ewolucja metod terrorystycznych

Artur WEJKSZNER
Islamski Front Wyzwolenia Moro i Abu Sajjaf. Ewolucja islamskiej aktywności terrorystycznej na Filipinach

Adrian SIADKOWSKI
Terrorist attacks versus acts of illegal interference in civil aviation. Implications for the functioning of airport critical infrastructure

RECENZJE

Peter L. Bergen, The Longest War. The Enduring Conflict Between America and Al-Qaeda (Artur WEJKSZNER)

Artur Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu (Jacek RAUBO)Edmund J. Hull, High-Value Target. Countering Al Qaeda in Yemen (Artur WEJKSZNER)

Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska (Jacek PAWŁOWSKI)

Marzena Górzyńska, Stany Zjednoczone Ameryki wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego (Wojciech STANKIEWICZ)

Frederick W. Kagan, Finding the Target. The Transformation of American Military Policy (Jacek RAUBO)

Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, pod red. S. Wojciechowskiego, R. Fiedlera (Ireneusz JAŹWIŃSKI)

Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych (Marcin SKOBRTAL)

Krzysztof Lalik, Kurdystan iracki u progu XXI wieku (Błażej GRYGO)

Marcin Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej (Wojciech STANKIEWICZ)

Contibutors